www.rum46.dk
Soloudstilling af Lotte Lind
16 Aug, 2019 -
06 Sep, 2019
Lotte Lind
udstilling

Klik på billedet og se flere billeder
Membranlogik
Beskyttelse
Fleksibilitet
Ufrivillig
Morbiditet
Omklamrende
Amøbe
Parasit
Parasitangreb
Tåge = angstsituation

Soloudstilling af Lotte Lind


AMØBE; En såkaldt amøboid form. Parasitær levevis. En encellet organisme, der kan inddeles i to grupper: Nøgne amøber og amøber med skal. Størstedelen af amøber er fritlevende og findes vidt udbredt i naturen i vand (salt og fersk) De fleste amøber er harmløse for mennesker, men nogle få kan forårsage sygdom. Amøber har en to-faset livscyklus: En aktiv bevægelig fase og en ubevægelig infektiøs fase. Under ugunstige forhold omdannes amøben til en ubevægelig cyste og venter indtil der igen er gunstige betingelser. Amøben bevæger sig på såkaldte falske fødder.
Amøben undgår typisk detektion og diagnose. Når det behandles, ødelægger antibiotika alle værtens beskyttende mikrober og går på kompromis med hendes immunsystem og efterlader hende sårbar overfor fysisk og endda mental sygdom, inklusive angst og depression.

Lind kombinerer skulptur og dias-projektion i en gennemgribende installation, der fremkalder amøbens kropslige materialitet og kontekstualiserer denne figur inden for den kønnede historie om mental sygdom, og sporer den vedvarende skade forårsaget af patologiseringen af kvindens psyke. Hun betragter i stedet potentialet for empowerment gennem sårbarhed som en form for feministisk modstand.

Lind vil gå nærmere ind på disse temaer under Aarhus Festuge med en performance lecture, der vil foregå på Kvindemuseet.

Denne udstilling er en videreudvikling af Linds afgangsværk, ‘Amøbens falske fødder’ fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2019. Hun præsenterer dette arbejde i samarbejde med rum46 og kuratorerne Sasha Rose Richter og Pamela Grombacher.

Fernisering: 16. august, kl. 16.00-19.00
Udstillingsperiode: 17. august - 6. september, 2019
Åbningstider: ons, tors og fre 13.00-17.00 eller efter aftale
Performance lecture: 31. august, kl. 16.00-17.00 på Kvindemuseet

------

Translated as Membrane logic / Protection / Flexibility / Involuntary / Morbidity / Possessive / Amoeba / Parasite / Parasitism / Fog = anxiety situation, this exhibition by Danish artist Lotte Lind centers on the parasitic figure of the amoeba.

A single-celled organism that is sustained by the body of its host, the amoeba lurks within humans. There it lies dormant, awaiting ideal conditions for its growth, when it can feed and expand, slowly. The amoeba typically evades detection and diagnosis. When it is treated, the antibiotics destroy all of the host’s protective microbes and compromise her immune system, leaving her vulnerable to physical and even mental illness, including anxiety and depression.

Lind combines sculpture and slide projection in an immersive installation that evokes the bodily materiality of the amoeba and contextualizes this figure within the gendered history of mental illness, tracing the lingering harm caused by pathologizing female psychology. She instead considers the potential for empowerment through vulnerability as a form of feminist resistance.

Lind will delve further into these themes during Aarhus Festuge with a performance lecture, which will be presented at The Women's Museum.

This exhibition has evolved from Lind’s graduate work, Amøbens falske fødder (The Danish Royal Academy of Fine Arts, 2019). She presents this work in collaboration with rum46 and curators Sasha Rose Richter and Pamela Grombacher.

Opening reception: August 16, 4-7pm
Exhibition period: August 17-September 6, 2019
Gallery hours: Wednesday-Friday, 1-5pm or by appointment
Performance: August 31, 4-5pm at The Women’s MuseumRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46